Fàilte chun nan duilleagan a’ Chomainn Cheiltich Oilthigh Obar Dheathain. Stèidhichte ann an 1854, is sinn an comann oileanach as sine aig Oilthigh Obar Dheathain, eadhon nas sine na tha Comann nan Oileanach (a bha stèidhichte 4 bliadhna an dèidh sinn)!

Tha an làrach-lìn seo ga thogail an-dràsta, ach tha fàilte chridheil oirbh sùil a thoirt timcheall.